:
Lịch công tác tuần Trường THPT Nguyễn Văn Cừ
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:24/2/2020 đến ngày:1/3/2020 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 24/2- Nghỉ học chống dịch
Ba 25/2
Tư 26/2
Năm 27/2
Sáu 28/2
Bảy 29/2
CN 1/3