:
Lịch công tác tuần Trường THPT Nguyễn Văn Cừ
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:2/12/2019 đến ngày:8/12/2019 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 2/12Chào cờ: T2 ; BDHSG
- Họp Liên tịch mở rộng: T3
- Họp Hội đồng Giáo dục: từ 14 h
-Khám sức khỏe HSkhoói 10,12 theo KH
Ba 3/12-Bồi dưỡng môn lịch sử ( Thầy Quý,cô tuyết) 2 ngày
Tư 4/12
Năm 5/12- Hội thảo dạy văn dạy người ( Thầy Anh, Cô Tuyết)
-Nhận đề thi nghề PT
Sáu 6/12
Bảy 7/12Thi nghề PT theo CV: 1982
CN 8/12