:
Lịch công tác tuần Trường THPT Nguyễn Văn Cừ
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:9/12/2019 đến ngày:15/12/2019 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 9/12- Chào cờ: Ngoại khóa Phòng chống MT,HIV (theo KH)
--Thi B/c biện pháp Hội Giáo viên dạy giỏi(theoQĐ)
- Kiểm tra chung môn toán K112: 13h30
- Hội thi Thuyết trình VH: 13h30 (theo KH)
Ba 10/12- Học văn bhóa
- Học văn bhóa
Tư 11/12- Vào điểm điểm danh ở máy ( 02 ngày)- Học văn bhóa
Năm 12/12- Học văn bhóa
- Học văn bhóa
Sáu 13/12- Học văn bhóa
- Học văn bhóa
Bảy 14/12- Học văn bhóa
- Học văn bhóa
CN 15/12