:
Lịch công tác tuần Trường THPT Nguyễn Văn Cừ
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:21/9/2020 đến ngày:27/9/2020 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 21/9- Chào cờ T2
Chấm thi Khảo sát lớp 10 ( theo QĐ)

Chấm thị Khảo sát lớp 10 (theo QĐ)
Ba 22/9-Học Văn hóa- Hoc Văn hóa
Tư 23/9- Hoc Văn hóa- Hoc Văn hóa
Năm 24/9- Học Văn hóa- Hoc Văn hóa
Sáu 25/9- Học văn hóa- Hoc Văn hóa
Bảy 26/9- Học văn hóa- Hoc Văn hóa
CN 27/9 Hội nghị Đại biểu CMHS đầu năm học tiwf 7h30-
( BGH,CTCĐ,BT Đoàn,GVCN, BĐDCMHS các lớp )