TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CỪ


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:13/4/2020 đến ngày:19/4/2020
  
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 13/4
Ba 14/4
Tư 15/4
Năm 16/4
Sáu 17/4
Bảy 18/4
CN 19/4