TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CỪ


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:6/4/2020 đến ngày:12/4/2020
  
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 6/4
Ba 7/4
Tư 8/4
Năm 9/4
Sáu 10/4
Bảy 11/4
CN 12/4